Hoppa till sidans innehåll

Uppdaterade regler för träning och tävling under pågående pandemi

07 OKT 2020 08:47
Nya regler för träning och tävling under pågående pandemi.

Jörgen Ericsson
ordf
070-552 15 20
 • Uppdaterad: 22 JAN 2021 12:09

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan. Idrott och träning ska fortsätta anser Folkhälsomyndigheten. Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt lägre smittspridningsrisk. Vår målsättning är att träning och tävling för våra aktiva ska kunna fortsätta under pågående pandemi, men i all vår verksamhet behöver vi samtidigt bidra till att minska riskerna till smittspridning genom att: 

 1. Vi som är sjuka, även milda symtom, deltar aldrig. Vi stannar hemma till och med två dagar efter tillfrisknandet. Vi deltar inte heller om vi har en bekräftad pågående smittspridning inom familjen.
 2. Vi vill minska moment med närkontakt. Vi gör hellre andra övningar istället. Självklart innebär träning och tävling fysisk kontakt, men utanför dessa situationer så är det social distansering 1 m alltid och i alla övriga situationer.
 3. Vi uppmanar till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteten. I omklädningsrum vistas endast aktiva och ledare med direkt koppling till laget. Lag nyttjar så många omklädningsrum som behövs för att upprätthålla social distansering. 
 4. Vi rekommenderar aktiva och ledare att resa i egna bilar, helst cykla eller gå hemma i Sunderbyn. Samåkning bör undvikas. Om gemensam buss ändå väljs vid längre bortamatcher, så gäller ett dubbelsäte per person och fysisk distansering 1 m alltid och i alla situationer som av- och påstigning, in- och avlastning av utrustning.
 5. Vi uppmanar aktiva och ledare att undvika att anlända till tränings-/matchanläggning vid samma tidpunkt. Om det sker, så tillämpas social distansering 1 meter alltid. Föräldrar till aktiva födda 2011 eller tidigare får inte vistas inne på tränings-/matchanläggning, utan hämtar och lämnar utanför och utomhus.
 6. Vi delar inte vattenflaskor med varandra.
 7. Vi torkar av utrustning som används av flera.
 8. Vi uppmanar till god handhygien.
 9. Vi avstår från kickoffer och liknande arrangemang inom laget, men framför allt med flera lag närvarande.
 10. Vi tillåter ingen publik vid träning/match/cup för aktiva födda 2004 eller senare. För dessa årgångar tillåter vi endast att de personer som är direkt nödvändiga för att genomföra arrangemanget närvarar. Dessa direkt nödvändiga personer är ledare inom lagen och övriga funktionärer. För aktiva födda 2012-2015 kan, om det är nödvändigt för den aktivas trygghet och efter beslut av föräldern, en av föräldrarna ingå i dessa direkt nödvändiga och därmed närvara.
 11. Vi tillåter publik upptill max 50 personer sittande vid match/cup för aktiva födda 2003 eller tidigare. Separat in- och utgång till matchanläggning samt till och från läktare ska användas. Social distansering 1 m ska iakttas av publiken alltid och överallt. Vid arrangemang med publik så ska arrangerande lag utse ytterligare fyra funktionärer, vilka tillser att detta regelverk efterlevs. Ansvarig för helheten är alltid lagets lagledare som närvarar. Ansvaret kan delegeras till annan närvarande vuxen.
 12. Lagledare säkerställer att samtliga aktiva får utbildning kring smittspridning, vikten av hygien,
  information kring regler, förhållningssätt och rutiner till följd av pandemin.
 13. För att bistå vid eventuell smittspårning kommer vi att registrera namn och mobilnummer på samtliga personer i publiken vid de matcher/cuper där publik tillåts. Minderårig i målsmans sällskap noteras endast med namn. Uppgifterna sparas under 14 dagar och makuleras därefter. Uppgift om aktiva och ledare liksom deras kontaktuppgifter finns hos respektive lag. Våra lag noterar särskilt sina funktionärer med namn vid respektive arrangemang (deras kontaktuppgifter går snabbt att hitta senare) samtidigt som vi uppmanar våra gästande lag att göra detsamma avseende sina funktionärer.
 14. Avvikelser från detta regelverk kan meddelas till This is a mailto link och följs
  skyndsamt upp av respektive sektion och rapporteras löpande i föreningsstyrelsen.

Regelverket antaget av föreningsstyrelsen 6 oktober 2020 och gäller tills vidare.

Skribent: Ann-Sofie Abrahamsson
Epost: Adressen Gömd

Facebook

<SISU_Webb_Banner_170X170_samverkan

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Sunderby SK
Gallringsvägen 4
95442 Södra Sunderbyn

Besöksadress:
Gallringsvägen 4
95442 Södra Sunderbyn

Kontakt:
Tel: 0920261176
E-post: kansliet@sunderbysk....

Se all info